ÜDVÖZÖLJÜK A MAGYAR ZENETERÁPIÁS EGYESÜLET HONLAPJÁN!

„Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”
(Kodály Zoltán)

„Mindenik embernek a lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden dalban.”
(Babits Mihály)

„A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése.”
(Kodály Zoltán)

„Az emberi hang és a zene a kapcsolatteremtés egyik legősibb, legérzékenyebb módja...”
(dr. Fekete Anna)

„A zene kifejezi, amit nem lehet elmondani és amit nem lehet elhallgatni.”
(Victor Hugo)

Bemutatkozás
MAGYAR ZENETERÁPIÁS EGYESÜLET

A Magyar Zeneterápiás Egyesület fő célja a zeneterápia, mint tudományos módszer, és mint önálló szakma elismertetése, hazai felhasználási területeinek bővítése, széles körben való megismertetése, népszerűsítése.

Ennek érdekében:

 • Rendszeresen megtartott tudományos összejövetelei által biztosítja a társaság és az érdeklődők számára a zeneterápiával kapcsolatos ismeretek megszerzését, az aktuális információkat és tapasztalatcserét.
 • Oktató és továbbképző tevékenység végzésével részt vállal a hazai zeneterapeuta képzésben, annak egyesületi hátterét biztosítja.
 • Kapcsolatot létesít és tart a hazai és külföldi zeneterápiával foglalkozó társaságokkal, csoportokkal, intézményekkel, azok rendezvényein való megjelenéssel biztosítja a magyar zeneterápiás élet megismertetését és információcserét.
 • Biztosítani kívánja tagjai számára a világ hasonló szervezeteivel való kapcsolatot, ezáltal a magyar zeneterápia nemzetközi elismertetését és hazai funkciójának megerősítését.
 • Rendszeres kiadványok megjelentetésével publikálási lehetőséget biztosít tagjai, vendégei és a rokon területek szakemberei számára. Koordinálja a társtudományok jeles képviselőivel való együttműködést és tapasztalatcserét.
 • Keresi a kapcsolatokat a zeneterápia alkalmazásához és koordinálja mind a megelőzés, mind a gyógyítás és a rehabilitáció keretében alkalmazott zeneterápiás tevékenységet az országban.
 • Szükség estén az Egyesület tagjai részére érdekvédelmet kezdeményez az illetékes fórum előtt.

Az Egyesület céljai megvalósítása, működésének anyagi feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-, vállalkozási tevékenységet is folytathat.

Az Egyesület kezdeményez és bonyolít, illetve részt vesz máshova nem sorolható, közösségi, társadalmi tevékenységekben.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, önkormányzati képviselő jelöltet nem állít és támogat és ezt a jövőre nézve is kizárja.

A Magyar Zeneterápiás Egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló alábbi tevékenységeket végzi.

 • kulturális tevékenység
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kutatási tevékenység (interdiszciplináris területen)
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • nemzetközi tevékenység (nemzetközi kulturális, szakmai és cserekapcsolatok)
 • szakmai érdekképviseleti tevékenység

Az oldal üzemeltetője: Magyar Zeneterápiás Egyesület
Hungarian Music Therapy Association
E-mail: mzeinfo@gmail.com
MZE - számlaszám: 12100011-10370689, Gránit Bank

magyarzeneterapiasegyesulet.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2020

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

IMPRESSZUM

TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ