ÜDVÖZÖLJÜK A MAGYAR ZENETERÁPIÁS EGYESÜLET HONLAPJÁN!

„Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”
(Kodály Zoltán)

„Mindenik embernek a lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden dalban.”
(Babits Mihály)

„A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése.”
(Kodály Zoltán)

„Az emberi hang és a zene a kapcsolatteremtés egyik legősibb, legérzékenyebb módja...”
(dr. Fekete Anna)

„A zene kifejezi, amit nem lehet elmondani és amit nem lehet elhallgatni.”
(Victor Hugo)

Képzések
MAGYAR ZENETERÁPIÁS EGYESÜLET

Jelenleg Magyarországon csak posztgraduális képzés keretén belül lehet zeneterapeuta tanulmányokat folytatni. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kara kínál ilyen képzést, valamint a Pécsi Tudományegyetemen van művészetterápiás szakirányú továbbképzés, amin belül lehet zeneterapeuta szakot választani.

120 órás

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon rendszeresen indul
a „Személyiségfejlesztés zeneterápiával” című
120 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés

A kurzusról részletes információ illetve jelentkezési lap ITT található.

A továbbképzés azon szakemberek felkészítését tűzi ki célul, akik saját élményen alapuló, zeneterápiás eszközökkel történő önismeretre, személyiségfejlesztésre vállalkoznak azért, hogy munkájukat hatékonyabban, empatikusabban tudják ellátni. Ebből a célból a résztvevők megismerik az emberi hang/hangadás pszichés hatásait, a zenei eszközöket használó kreatív nonverbális kommunikációt, a zene képzőművészeti eszközökkel való (ön)kifejezését, vizuális megjelenítését, a hang és mozgás kapcsolatát, valamint ismereteket és tapasztalatokat szereznek a rendszerelméletű családterápia elemeiről, a családon belüli alrendszerek működéséről, különös tekintettel a gyermeki szerepekre. Mindezt a zene eszközeivel sajátítják el a csoportdinamika tükrében. A pedagógus-továbbképzés sikeres elvégzése után a résztvevők tanúsítványt kapnak. A képzés sikeres befejezése az egyik feltétele a „Zeneterapeuta módszer-specifikus” szakirányú továbbképzésre történő jelentkezésnek. A nem pedagógusvégzettségű, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező szakemberek számára a tanfolyam Zene-élmény-terápia címmel azonos időpontban és tematikával valósul meg, a résztvevők a tanfolyam elvégzéséről igazolást kapnak.

Helyszín: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar, Budapest IX .ker. Ecseri út 3.

Hallgatói visszajelzések a tanfolyamról

„Aktívabb lettem, gondolkodni kezdtem, más megvilágításba tudtam helyezni eseményeket.”
„Sokkal empatikusabb lettem. Jobban tudok másokra figyelni, másokat meghallgatni.”
„Mindenkinek szüksége lenne arra, hogy a zene formáló erejével, gyógyító hatalmával találkozzon.”
„Valamennyi falat át tudtam törni, tudatosabban élem a mindennapjaimat.”

Postgraduális képzés

Postgraduális zeneterapeuta képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán

SZAKIRÁNYÚ POSZTGRADUÁLIS ZENETERAPEUTA-KÉPZÉS
A megszerezhető szakképzettség megnevezése: Zeneterapeuta

A szakirányú továbbképzés célja és tartalma
Olyan pszichiátriai, gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichoterápiás és zenei szakismeretekkel rendelkező zeneterapeuták képzése, akik ezen ismeretek speciális ötvözetét elsajátítva, holisztikus szemléletük és módszerspecifikus képességeik birtokában alkalmasak valamennyi olyan területen, szervezetben, intézményben és létesítményben végzendő zeneterápiás munka végzésére, ahol a pszichikus/szomatikus, illetve egészség/sérült/betegség állapot felderítése, védelme, kompenzálása, korrekciója, rehabilitációja vagy komplex gyógyítása valósul meg az emberi létezés teljes spektrumában különféle életkori és léthelyzetekben.

A végzett szakemberek önállóan, illetve teamben, a társszakmákkal is együttműködve képesek a gyermek-, ifjú- és felnőttkorú egyének pszichikus, illetve bio-pszicho-szociális egészségének megóvására és helyreállítására a primer, a szekunder és a tercier prevenció, valamint a gyógypedagógia területén.

A szakellátásban a zeneterápia egyre fontosabb, melynek jelentősége hazánkban is nő. A különféle intézményekben (mint iskolák, kórházak, utókezelők, rehabilitációs intézetek, gyógypedagógiai intézmények, vállalatok) jelentkező érdeklődés szolgáltatási kínálatuknak zeneterápiával történő bővítésére országos szinten biztosíthatja a végzett zeneterapeuták elhelyezkedését a munkaerőpiacon.

A különféle célpopulációk:

 • a segítő szakemberek és különösen a nagy lelki megterhelésnek kitett foglalkozású szakemberek a primér prevenció (kreativitásfejlesztés, konfliktuskezelés, kommunikáció, mentálhigiéné, személyiségfejlesztés, egészségnevelés és pedagógia, csapatépítés, szervezetfejlesztés stb.) keretében kaphatnak zeneterápiás segítséget, míg
 • a speciális segítséget igénylő személyek – mint az egészségügyi ellátásban, gyógypedagógiai oktatásban-nevelésben, szociális rehabilitációban részesülők – a szekunder prevenció (gyógyítás, pszichoterápia, reedukáció) és a tercier prevenció (rehabilitáció, korrekció, utókezelés, hospice) keretében kaphatják meg a zeneterápiás támogatást.

A zeneterápia szakterülete célját és követelményét illetően a mentálhigiéné, a pszichológia, a pszichoterápia, a gyógypedagógia, a zene és más társművészetekhez illeszkedik. Ugyanakkor ezektől speciális sajátosságaiban különbözik: egyfelől a művészetek és a pedagógia szakterületeihez képest pszichoterápiás irányultságú, másfelől azonban a gyógyító és pszichoterápiás szakmák gyakorlatához viszonyítva művészetmetodikai sajátosságokat tartalmaz. Az említett szakterületektől való karakterisztikus különbség, hogy azok nem, vagy nem úgy használják a zenét mint eszközt, míg a zeneterapeuta a zenélést mint élményt, illetve mint önkifejező tevékenységet értelmezi és a zenével kifejezett, vagy a zene által kiváltott verbális megnyilvánulásnak is pszichoterápiás értelmet ad.

A képzés oktatói
A képzés oktatói a pszichológia, az orvostudomány/pszichiátria, a pedagógia/gyógypedagógia, a zene (klasszikus, jazz és népzene), a képzőművészet, a tánc- és mozgásművészet, mentálhigiéné, etika, pszichodráma, -terápia/zeneterápia művelői.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felvétel feltételei: Szükséges előképzettség
Legalább BA szintű óvodapedagógus, tanító, tanár, zenetanár, zeneművész, gyógypedagógus, szociális munkás, pszichológus, orvos vagy egyéb egészségügyi végzettség. Megfelelő zenei tudás esetén egyéb felsőfokú diploma is elfogadható.

A képzésben való részvétel további feltételei:

 • Minél magasabb zenei előképzettség (minimum VI. zeneiskolai osztály, illetve annak megfelelő szintű zenei tudás és gyakorlat)
  120 óra sajátélményű zeneterápiás tanfolyam elvégzése („Személyiségfejlesztés zeneterápiával” című, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar által akkreditáltatott és indított
 • 120 órás pedagógus-továbbképzés, mely megfelelő létszámú (15-20 fő) jelentkező esetén félévente/évente indul. A továbbképzésről további információ elérhető a Kar honlapján: https://barczi.elte.hu/content/zeneterapeuta-modszerspecifikus-szakiranyu-tovabbkepzes.t.861

Célja szűrés és tájékozódó tapasztalatszerzés arra vonatkozóan, hogy
a) a jelentkező tényleg ezt akarja-e tanulni, illetve
b) terápiás munkára lelki teherbírás szempontjából alkalmas-e.

A tanfolyam elvégzése feltétele a felvételi vizsgára való jelentkezésnek.

Részvétel a felvételi vizsgán (3 fordulós)

a) zenei: hangszerjáték és éneklés hozott, írásban összefoglalt „műsorral” (háromféle zenei stílust, illetve népzenét reprezentálva), zeneelmélet/zenetörténeti tájékozottság, illetve „ad hoc” zenei feladat (improvizáció)

Megjegyzés: A bemutatandó anyagról a jelentkező a felvételi hozzon magával írásban egy listát, tájékoztatásul.

b) pszichológiai olvasottság és alkalmasság (szakemberekkel való elbeszélgetés keretében)

Ajánlott szerzők: C. G. Jung, S. Freud, Atkinson, E. Erikson, E. Berne, E. T. Hall, Satír, Dethlefsen, Dahlke, P. Orban, E.Tolle, Tepperwein, Mérei F. stb. művei

c) helyzetgyakorlat (rugalmasság, kreativitás felmérése)

A képzés indításának körülményei

 • A képzés minimum 18 fő, a felvételin megfelelt jelölt esetén indul
 • A képzés a szorgalmi időben, általában hetente péntek du. és szombat egész nap történik.
 • Munkaforma: esti tagozat

A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés módja
Jelentkezni a kari honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével lehet, amihez csatolni kell az alábbi mellékleteket:

 • a 7000 Ft-os jelentkezési díj befizetéséről szóló igazolást (csekk másolata). (A befizetéséhez csekk – az e-mailben megadott levelezési címmel – kizárólag az alábbi e-mail címen igényelhető: tovabbkepzo@barczi.elte.hu);
 • a felvétel feltételének megfelelő végzettséget igazoló oklevél fénymásolatát;
 • a kari „Személyiségfejlesztés zeneterápiával” továbbképzés elvégzéséről szóló igazolást.

További információ kérhető adminisztratív kérdésekben:
a tovabbkepzo@barczi.elte.hu
telefon: + 36 1/358-55-01

Szakmai kérdésekben információ kérhető
Urbán Károlyné szakfelelőstől az alábbi e-mail címen: u.vargakatalin@gmail.com
Hasznos link: https://barczi.elte.hu/content/zeneterapeuta-modszerspecifikus-szakiranyu-tovabbkepzes.t.861

Pécs

Felvételi tudnivalók

Jelentkezés: A PTE Művészeti Kar Dékáni Hivatalában beszerezhető, ill. a honlapról letölthető belső jelentkezési laphoz rövid szakmai önéletrajz, a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentummásolat, valamint az eredeti befizetési bizonylat mellékelését kérjük. A befizetési szelvényről javasoljuk fénymásolat megőrzését.

 • A befizetési csekket, ill. igény esetén a jelentkezési lapot is postán küldjük ki az érdeklődőknek.
 • A felvételi eljárás díja: 6.000 Ft, amit kizárólag az általunk kiállított csekken lehet befizetni.
 • Jelentkezési szándékát levelezési címének megadásával kérjük, jelezze az alábbi e-mail címen

PTE Művészeti Kar 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.

A felvételi eljárás:
A leendő hallgatók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, melynek célja a jelölt motiváltságának, személyisége alkalmasságának, szakképzettsége várható felhasználásának megismerése. A felvételi elbeszélgetés keretében kerül sor az egyes specializációk által megkívánt készségek bemutatására is.

 • A költségtérítés összege a 2021 szeptemberében induló évfolyam részére: 220 000 Ft / szemeszter
 • A felvételt nyert hallgatók DIÁKIGAZOLVÁNYT kapnak, mely kedvezményes utazásra és bérletvásárlásra is jogosít.
 • A felvételt nyert hallgatók DIÁKHITELT igényelhetnek!

A felvételhez szükséges előképzettség:

 • a művészet és a művészetközvetítés képzési területek alapképzési szakjain és szakirányain
 • az orvos- és egészségtudomány, a sporttudomány és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjain
 • a bölcsészettudomány képzési terület pedagógia és pszichológia képzési ágához, valamint a pedagógusképzés képzési terület gyógypedagógia képzési ágához tartozó alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél

A művészetterápia szakirányú továbbképzési szakok speciális feltételei:

Zeneterápia: A nem zeneművészeti előképzettséggel rendelkezőknek legalább alap- vagy középfokú zenei készségek megléte, melyet a felvételi bizottság hozott anyag alapján gyakorlati vizsga keretében ítél meg.

Képzőművészet-terápia: A nem képzőművészeti előképzettséggel rendelkezőknek a képzőművészeti önkifejezésben való jártasságukat néhány saját alkotás bemutatásával kell igazolniuk.

Mindkét specializációnál előnyt jelent az előzetes (igazolt) gyakorlati tapasztalat a mentálhygiénés, prevenciós vagy a terápiás területek valamelyikében.

A jelentkezés módjáról és a felvételi menetéről bővebb információt kaphat az alábbi elérhetőségeken:

PTE Művészeti Kar Dékáni Hivatal (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.)
György Hajnal
Telefon: +36 (72) 501-500 / 22825
https://www.art.pte.hu/muveszetterapia/felveteli_tudnivalok

Az oldal üzemeltetője: Magyar Zeneterápiás Egyesület
Hungarian Music Therapy Association
E-mail: mzeinfo@gmail.com
MZE - számlaszám: 12100011-10370689, Gránit Bank

magyarzeneterapiasegyesulet.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2020

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

IMPRESSZUM

TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ